Właścicielem marki Cherrion jest:

2B Sp. z o.o.

Hermanowa 35
36-020 Tyczyn
woj.podkarpackie
Polska
NIP:    8133723003
REGON:  364727668
KRS:        0000623658

Kontakt

sekretariat@cherrion.pl

+48 881221818

język angielski, rosyjski, polski

+48 737316705

język rosyjski, ukraiński, polski